Hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng lần thứ 7

Khánh thành Viện Nghiên cứu Phát triển Viglacera

Hoàn thiện hơn nữa Đề án Tuyên truyền giai đoạn 2011 – 2015

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo