Intell property

K11 - P2/2 - Kinh nghiệm triển khai thực hiện việc xác lập quyền SHTT

K11 - P1/2 - Kinh nghiệm triển khai thực hiện việc xác lập quyền SHTT

K10 - P4/4 - Tọa đàm giả quyết các tranh chấp về SHTT

K10 - P3/4 - Tọa đàm giả quyết các tranh chấp về SHTT

K10 - P2/4 - Tọa đàm giả quyết các tranh chấp về SHTT

K10 - P1/4 - Tọa đàm giả quyết các tranh chấp về SHTT

K9 - P2/2 - Bí mật kinh doanh và một số quyền SHCN khác

K9 - P1/2 - Bí mật kinh doanh và một số quyền SHCN khác

K8 - P2/2 - Hướng dẫn đăng ký quyền tác giả, tác phẩm và giống cây trồng

K8 - P1/2 - Hướng dẫn đăng ký quyền tác giả, tác phẩm và giống cây trồng

K7 - P4/4 - Giải đáp thắc mắc về các thủ tục đăng ký SHCN

K7 - P3/4 - Giải đáp thắc mắc về các thủ tục đăng ký SHCN

K7 - P2/4 - Giải đáp thắc mắc về các thủ tục đăng ký SHCN

K7 - P1/4 - Giải đáp thắc mắc về các thủ tục đăng ký SHCN

K6 - P2/2 - Thủ tục đăng ký Sáng chế / Giải pháp hữu ích

K6 - P1/2 - Thủ tục đăng ký Sáng chế / Giải pháp hữu ích

Trang: [1][2] 
-->
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication